19.01-20.01.2018

Skatītājiem

Sporta automašīnu kustības grafiks / Timetable

19.01. (trasi slēdz 1h pirms pirmās sporta mašīnas starta)
19.01. (road is closed 1h before start of first race car)

SAFETY 1 + 15 min 04 + 5 min 03 + 5 min HISTORIC (Historic ir pirmā sporta automašīna pēc laika tabulas / Historic counts as first sport car from time table) + 02 + 5 min 01 + 5 min RALLY CAR

20.01. (trasi slēdz 1h pirms starta) PS 6 pēc 19.01 grafika bez rallijsprinta
20.01. (road is cloased 1h before start) SS 6 after 19.01 time tabele without rallysprint

SAFETY 1 + 15 min 04 + 5 min 03 + 5 min HISTORIC (Historic ir pirmā sporta automāšīna pēc laika tabulas / Historic counts as first sport car from time table) + 02 + 5 min 01 + 5 min RALLY CAR + 05 + 2 min RALLYSPRINT CAR

Skatītāju auto pārvietošanās pa trasi tikai pēc trases atvēršanas (zaļā gaisma). Cienīsim viens otru, sekosim apsardzes darbinieku norādījumiem. Nepiesārņosim apkārtējo vidi.
Spectators can drive on the track only after green light car. Please follow security marshal instructions. Please don’t leave any trash after rally.

Pasākuma ieeja 5 eur. Biļetes nopērkamas - www.bilesuparadize.lv kā arī pirms katra ātrumposma.
Entry 5 EUR. Tickets www.bilesuparadize.lv or before stages.

Ātrumposmu karte

     

    Skatīt lielāku karti uz maps.autorally.lv