12.02.2022

Skatītājiem

Ātrumposmu karte

     

    Skatīt lielāku karti uz maps.autorally.lv

Rallijs Sarma 2022 notiks epidemioloģiski drošā vidē, zaļajā režīmā.

Iegādājoties rallija biļetes, lūdzam, iepazīties ar šiem un eKase.lv noteikumiem www.ekase.lv !
Skatītāju ceļvedis būs pieejams rallija nedēļas sākumā.

Noteikumi skatītājiem

- Skatītājiem ātrumposma biļešu kontroles punktā jāuzrāda sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas Covid-19 sertifikāts, personalizētas skatītāju biļetes (vēlams izdrukas) un derīgs personu apliecinošs dokuments, atbilstoši sacensību norises dienā LR spēkā esošajām prasībām.
- Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, bet ir jāuzrāda personalizētas bērnu skatītāju biļetes (vēlams izdrukas) un personu apliecinoši dokumenti, atbilstoši sacensību norises dienā LR spēkā esošajām prasībām. - 1. un 2. grupas invalīdiem papildus jāuzrāda invaliditātes apliecības.
- Ātrumposma biļešu kontroles punktā ir jāierodas laicīgi, paredzot papildus laiku Covid-19 sertifikātu, biļešu un dokumentu pārbaudei.
- Piebraucot vai pienākot pie ātrumposma biļešu kontroles punkta, obligāti jālieto medicīniskās sejas maskas vai FFP2 respiratori. Sejas un deguna aizsarglīdzekļu lietošana ārpus biļešu kontroles punkta nav obligāta.
- Biļešu kontroles punktos, kuros biļešu un QR kodu pārbaude tiks veikta pēc izkāpšanas no automašīnas, lūdzam, uz kontroli ierasties kopā visai mājsaimniecībai (vienas automašīnas pasažieriem).
- Ātrumposma biļešu kontroles punktos un skatītāju atrašanās punktos (laukumos), skatītājiem ir jāievēro 2m distance starp mājsaimniecībām.
- Ņemot vērā ierobežoto skatītāju skaitu skatītāju atrašanās punktos (laukumos), biļešu kontroles punktu darbinieki pēc maksimālā skatītāju skaita sasniegšanas ir tiesīgi liegt piekļuvi konkrētajam skatītāju atrašanās punktam, un skatītāju pienākums ir bez ierunām doties uz citu skatītāju atrašanās punktu, kur maksimālais skaits nav sasniegts.
- Skatītāju, sportistu, sportistu atbalsta personu un organizatoru (izņemot biļešu kontrolieru) plūsmas ir pilnībā nodalītas.
- Skatītājiem ir aizliegta ieiešana un iziešana no ātrumposmiem caur starta un finiša zonām.
- Skatītājiem ir aizliegta tuvošanās sportistiem, tiesnešiem un citam personālam, izņemot biļešu kontroles darbiniekus un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbiniekus, ja tam ir objektīva nepieciešamība un tiek atbilstoši lietota medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators.
- Skatītājiem aizliegts apmeklēt un atrasties Rallija centrā un Servisa parkā.
- Skatītājiem ir aizliegta ierašanās sacensību vietā, ja tiem ir pazīmes, jeb simptomi, kas liecina par elpceļu saslimšanām (kakla sāpes, klepus, iesnas, utml.), kuņģa – zarnu trakta saslimšanām (slikta dūša, vemšana, caureja) vai neskaidras etioloģijas paaugstinātu ķermeņa temperatūru.
- Skatītājiem, kuriem noteikta pašizolācija vai karantīna, nav atļauta ierašanās sacensību vietā.
- Par savu un savu nepilngadīgo bērnu veselību un tiesībām apmeklēt sacensības, atbildīgi ir paši skatītāji un to pavadošās personas un to likumīgie pārstāvji. Bērni, kuri sasnieguši 14 gadu vecumu, ir līdzatbildīgi par savu veselību un tiesībām apmeklēt sacensības.
- Apņematies laicīgi pirms ierašanās pie biļešu kontroles sagatavot biļetes (vēlams izdrukas), Covid-19 sertifikātus un personu apliecinošus dokumentus, lai to kontroli padarītu ātrāku un nekavētu citus rallija līdzjutējus;
- Ja tas nepieciešams skatītāju drošībai vai ir tieši noteikts šeit vai citā sacensību norises vietā brīvi pieejamā dokumentā, tostarp sacensību organizatoru interneta vietnē, sacensību organizatoriem, tostarp epidemioloģiskās drošības speciālistam ir tiesības pieņemt lēmumu, kas ierobežo kāda skatītāja vai skatītāju grupas atrašanos sacensību norises vietā.
- Skatītāju viedoklis par epidemioloģiskās drošības prasībām sacensībās vai valstī kopumā sacensību organizatoriem nav saistošs.

Drošība

Rallija automašīnas brauc ātri un plaši, nogriežot līkumu iekšmalas! Tās var izbraukt ārpus trases vai pārsteigt Jūs nesagatavotus!
- Skatītāju pienākums ir ievērot trases personāla norādījumus.
- Rallija laikā iet pa ātrumposmu vai šķērsot to ir aizliegts, kad tuvojas sporta automašīnas.
- Stāvot ātrumposma malā, nestāviet ar muguru pret sporta automašīnām un saglabājiet tās savā redzeslokā, lai laicīgi reaģētu, ja notiek avārija.
- Parūpējieties ne tikai par savu, bet arī par līdzcilvēku un mājdzīvnieku drošību.
- Stumjot no ceļa nobraukušus sporta auto obligāti lietojama (pareizi lietojama) medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators.
- Stumjot no ceļa nobraukušus sporta auto, nebāziet rokas riteņu arkās – sporta radzes ir ļoti bīstamas!!!
- Esiet modri un ievērojiet drošību!

Dažādi

- Sacensību organizatori nenodrošina un neorganizē ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atrašanos sacensību norises vietā.
- Sacensību skatītāji tiek aicināti sekot sacensību organizētāja interneta vietnēs publicētajai un sacensību norises vietā izvietotajai aktuālajai informācijai un infografikām.
- Medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators lietojams tā, lai izvēlētais sejas mutes un deguna aizsegs pilnībā nosegtu muti un degunu, blīvi piekļautos sejai, neveidojot spraugas, kas pieļauj gaisa apmaiņu pa tām. Zemāk pieejama saite uz LR Veselības ministrijas interneta vietni ar pamācību sejas masku lietošanā.
- Epidemioloģiskās drošības speciālista tālrunis sacensību norises laikā tiks publicēts www.autorally.lv un norādīts katrā biļešu kontroles punktā.

Noderīgas saites

Organizatoru oficiālā tīmekļvietne: www.autorally.lv
Biļešu iegādes vietnes EKASE noteikumi: https://www.ekase.lv/lv/noteikumi/
Slimību profilakses un kontroles centrs: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19
Izglītības un zinātnes ministrija: https://www.izm.gov.lv/lv/latvijas-nacionala-sporta-padome
Latvijas automobiļu federācija: https://laf.lv/sporta-aktivitates-no-15-novembra/
Covid-19 aktuālā informācija: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/izglitiba-un-sports/sporta-norisu-organizesana

likumi.lv:
https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu
https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai
Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi un to efektivitāte: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika
Sejas masku pareiza lietošana: https://www.vm.gov.lv/lv/par-mutes-un-deguna-aizsegu-lietosanu